Chia sẻ lên:
Thông tin liên hệ
Trung
Chức vụ:
Di động: 0989445506
Điện Thoại:
0989 44 55 06
Fax:
(0269) 3720909
Địa chỉ:
Thôn PleiDo, Xã Chư Á, Tp. Pleiku, Gia Lai , Việt Nam
Thông tin công ty
Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Nam
Địa chỉ:
Thôn PleiDo, Xã Chư Á, Tp. Pleiku, Gia Lai , Việt Nam
Điện thoại:
0989 44 55 06
Fax:
(0269) 3720909
Email:
Website:

Bản đồ chỉ đường